Wat houdt coaching in?

Coaching is een intensieve vorm van persoonlijke begeleiding.

De persoonlijke coach bespreekt samen met de medewerker de knelpunten in de huidige situatie, legt concrete doelstellingen vast en stelt een plan van aanpak op.
In ieder gesprek worden enkele voorvallen geanalyseerd en afspraken gemaakt over vervolgacties.

Het traject wordt afgesloten met een korte terugblik en het benoemen van nieuwe inzichten.

Dankzij de nieuwe inzichten is de medewerker in staat beter en met meer plezier in het werk te functioneren 

 

Rol coach
De coach ondersteunt de medewerker gedurende het gehele coachingstraject en treedt op als vraagbaak en klankbord. De coach denkt mee en doet suggesties. Wij verwachten tijdens dit proces een actieve inbreng van de medewerker.