Wat houdt outplacement in?

Bij outplacement begeleiden wij u naar een andere baan.

Outplacement is een individueel traject. Maatwerk staat hierbij centraal.

U krijgt een persoonlijk adviseur. De adviseur ondersteunt u bij de oriëntatie op uw mogelijkheden, het maken van keuzes en het vinden van een nieuwe passende baan. Hij/zij fungeert gedurende het gehele traject als uw vraagbaak en klankbord.

Onze begeleiding is individueel en bestaat uit gesprekken en concrete opdrachten. In de gesprekken kunnen alle relevante ervaringen en vragen aan de orde komen.