Coaching

Coaching

‘Een van onze medewerkers heeft voldoende capaciteiten maar voelt zich niet happy in zijn huidige functie. Hoe moeten we hiermee omgaan?’

Coaching kan uitkomst bieden wanneer een medewerker wel de capaciteiten en inzet heeft, maar toch niet goed functioneert.

Onze coaching biedt resultaat. Oosting & Van Hoof beschikt over een netwerk van senior coaches met ruime ervaring in zowel de profit- als non profit sector.

Coaching is een intensieve vorm van persoonlijke begeleiding.

De persoonlijke coach bespreekt samen met de medewerker de knelpunten in de huidige situatie, legt concrete doelstellingen vast en stelt een plan van aanpak op.
In ieder gesprek worden enkele voorvallen geanalyseerd en afspraken gemaakt over vervolgacties.

Het traject wordt afgesloten met een korte terugblik en het benoemen van nieuwe inzichten.

Dankzij de nieuwe inzichten is de medewerker in staat beter en met meer plezier in het werk te functioneren

Rol coach
De coach ondersteunt de medewerker gedurende het gehele coachingstraject en treedt op als vraagbaak en klankbord. De coach denkt mee en doet suggesties. Wij verwachten tijdens dit proces een actieve inbreng van de medewerker.

Voorbeelden van thema’s die in het coachingstraject aan bod kunnen komen, zijn

  • plezier in het werk
  • zelfvertrouwen
  • energiebalans
  • persoonlijke uitstraling
  • samenwerking
  • grenzen stellen
  • communicatie
  • timemanagement
  • conflicten op het werk

De coach bepaalt in overleg met u én met de medewerker het aantal en de frequentie van de gesprekken.
Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit zes gesprekken.

Reacties zijn gesloten.