Proactieve loopbaanscan

Proactieve loopbaanscan

- voor duurzame inzetbaarheid

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en plezier in hun werk houden?’

‘De juiste mensen op de juiste plaats hebben en ook houden? Hoe kunnen we daarvoor zorgen?’

Het behoud van goed personeel is voor elke ondernemer essentieel. Gemotiveerde en goed functionerende medewerkers vormen immers de basis voor een succesvolle organisatie.

Motivatie en tevredenheid zijn echter geen statische begrippen. Door allerlei oorzaken kan hier verandering in optreden. Daarom is het belangrijk dat u de vinger aan de pols houdt.

Onze proactieve loopbaanscan helpt hierbij. Dit instrument biedt medewerkers de mogelijkheid om op een snelle en eenvoudige wijze te reflecteren op hun werk en loopbaan. Het geeft ook aan in hoeverre een medewerker in staat is zelf richting te geven aan zijn/haar loopbaan in een veranderende werkomgeving. De loopbaanscan biedt een prima uitgangspunt voor blijvend gemotiveerde en goed functionerende medewerkers. En het behoud ervan.

Werken met de loopbaanscan is effectief en efficiënt, zowel voor medewerkers als voor de organisatie.

De proactieve loopbaanscan bestaat uit een digitaal instrument (de loopbaanmeter), ondersteund door 2 gesprekken met een senior loopbaanadviseur.
De loopbaanmeter is voor individueel gebruik (alle niveaus), is modulair opgebouwd en geeft o.a. inzicht in eigenschappen, competenties en loopbaanwaarden in relatie tot het huidige werk.
In combinatie met de gesprekken met de adviseur biedt dit de medewerker de mogelijkheid te onderzoeken waar hij/zij goed in is, wat belangrijk is in het werk, welke kansen en mogelijkheden er zijn.
De uitkomsten van de loopbaanscan zijn tevens een uitstekende basis voor een ontwikkelingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker.

Wat levert het de organisatie op:

 • medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaan
 • input voor een (ontwikkelings-)gesprek
 • mogelijkheden voor een proactief personeelsbeleid
 • bevorderen van doorstroom op middellange termijn: juiste mensen op de juiste plaats hebben en houden
 • kortere outplacementtrajecten, indien van toepassing
 • een praktische en eenvoudige aanpak met mogelijkheid van periodieke herhaling

Wat levert het de medewerker op:

 • reflectie op de eigen loopbaan
 • ​inzicht in talenten, kansen en mogelijkheden
 • meer verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling en loopbaan;
 • een basis om keuzes te kunnen maken
 • input voor een gesprek

Het invullen van de loopbaanmeter neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Dit kan zowel op het werk als thuis.
Het bespreken van de uitkomsten en de vervolgstappen met de loopbaanadviseur vindt plaats in twee gesprekken van elk maximaal anderhalf uur.

De doorlooptijd van het totale traject per medewerker is ongeveer drie weken.

Reacties zijn gesloten.